Koledar
Darilni bon
PAKETI

Visoka obletnica delovanja družbe Zarja Kovis

Zarja Kovis d. o. o., Kamnik, podjetje za strojne, kovinske,plinske in elektro inštalacije, energetske sisteme in inženiring praznuje 60-letnico od ustanovitve podjetja Zarja in 30. obletnico podjetja Zarja Kovis.

 

 

Naše matično podjetje Zarja Kovis je v torek, 14. decembra 2021, ob 14. uri, v novi dvorani Tuhinjka v Termah Snovik, počastilo visoko obletnico skupaj, a varno narazen, s svojimi soobčani, županom, zaposlenimi, bivšimi zaposlenimi, poslovnimi partnerji, deležniki, prijatelji in novinarji.

 

Počastitev obletnice je namenila poudarku pogleda naprej v svoji viziji, imenovani Z energijo narave. Poklon izpostavljenim mejnikom razvoja dolgoletne prehojene poti bo namenjen predvsem zahvali vsem, ki so kakorkoli bili in so še povezani z Zarjo in Zarjo Kovis, za vse njihove smele in vizionarske korake, za vse uspešno, dobro, odlično, doseženo na tej poti, ki jim je bila večkrat tudi nenaklonjena in skoraj lahko usodna. Iz te tradicije danes podjetje Zarja Kovis črpa energijo in prepričanje, da je pot v prihodnost z energijo narave edina prava. Iz tega njihovega inkubatorja so izšle generacije vajencev, zaposlenih in tistih, ki so kasneje poklicno pot nadaljevali drugje.

 

Prvo besedelo je imel direktor Zarje Kovis, inženir Ivan Hribar. Njegovo predavanje je izžarevalo zahvalo vsem zaposlenim in navdušenje, da sta bili podjetji Zarja in Zarja Kovis vedno podjetji prihodnosti, nenehno usmerjeni v nove tehnologije, iskanje racionalnih in kakovostnih rešitev pri energetskih obnovah in novogradnjah, v inovacije, k pomoči kompetentnih domačih strokovnjakov, razvojnemu sodelovanju s tujino, za dobrobit lokalnega in vsega okolja, vsakega naročnika ter vsega prebivalstva. V svojem ravnanju in zavezi so odgovorni, tudi kdaj za ceno svojih bilanc. Zakaj? Ker preizkušeno vedo, da so s svojimi projekti energetske učinkovitosti in okolju prijaznih tehnologij z izbranimi obnovljivimi viri energije dobri, in da se mora uspešno delovati za naročnike in vse ljudi le s spoštovanjem danosti narave, iz katere črpajo vire energije in jih naravi znova vračajo. Z vsakim projektom ciljajo na to, da čim bolj obvarujejo okolje z energijo narave, to je s plini, lesno biomaso, soncem, termalno vodo … V projekte vključujejo vire energije iz narave lokalnega okolja mesta projekta, pa tudi deležnike tega lokalnega okolja za pridobivanja teh virov (gozdarje, prevoznike, kmete …) in tako poleg nižanja stroškov logistike in ogljičnega odtisa neposredno spodbujajo tudi lokalno podjetništvo. Radi imajo invencije in inovacije. Navdušuje jih uspeh. Svoj »know how« tržijo tudi v tujini. Za svoje projekte so prejeli številna domača priznanja in prestižna mednarodna.

Poznajo realne potrebe naročnikov, natančno naštudirajo in izvedejo procesiranje vsakega projekta posebej, daprojekt gospodarno doseže optimalizacijo delovanja in konkretizira prihranke.

Vedo, da so stroka, znanost, trdo delo, sodelovanje v dejavnosti, ki so ji zavezani v podjetniški viziji, garant njihovega uspešnega dela. In vedo, da samo energija narave in vzajemen odnos do nje vseh nas vsem nam edino omogoča kakovostno in zdravo življenje. Nam in zanamcem.

 

Ključni projekti

 

Terme Snovik - izgradnja in delovanje kompleksa term s prenočitvenimi namestitvami apartmajskega naselja Hiške na robu gozda ****. Od 2007 do 1. 12. 2021. O termah in apartmajih več: https://www.terme-snovik.si/sl

Cilji in dosežki: Koriščenje termalne vode v turistične namene z vizijo energetsko učinkovitih in okolju prijaznih eko term.

 

Semič - sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Od 2012 do 2019.

Ustanovljeno podjetje, nosilec projekta: Zarja ekoenergija, d. o. o., Semič.

Cilji in dosežki: Čist in zanesljiv vir ogrevanja; ekonomsko bolj prijazen način ogrevanja lokalnemu prebivalstvu; 3,2 km toplovoda, 40 uporabnikov; moč kotlov: 1,85 MW; letni prihranek energije: 40 MWh; letni prihranek CO2: 230 tisoč ton

  • - sistem daljinskega ogrevanja. Od 2012 do 2019.

Ustanovljeno podjetje, nosilec projekta: Zarja ekoenergija, d. o. o., Semič.

Cilji in dosežki: 1200 m toplovoda, 2 kotla, 1.512 mw; 24 uporabnikov; nad kotlovnico sodobna montažna zgradba vrtca - lesen pasiven objekt; letni prihranek energije: 37 MWh; letni prihranek CO2: 210 tisoč ton.

 

 

Z daljinskimi sistemi na lesno bio maso so proizvedli 62.000.000 kWh toplotne energije, za kar bi potrebovali 6.200.000l kurilnega olja, za uvoz bi potrebovali 5.590.000 eur (ocena po ceni na današnji dan) in zmanjšali izpuste CO2 za 16.740 ton, za kar bi bilo potrebnih 887 cistern kurilnega olja, volumna 7000 litrov. Vso lesno bio maso dobimo iz neposrednega lokalnega okolja.

 

Drugi večji projekti

Razvoj metodologije za izkoriščenje nizkotemperaturnih termalnih vrtin. Kopačnica.

Izvedba trogeneracije plin – ogrevanje – proizvodnja električne energije in hlajenje. Dom starejših občanov Vrhnika.

Izvedba kogeneracije - soproizvodnja toplotne in električne energije.

Stol Kamnik,Hotel Mons Ljubljana, Hotel Sava Rogaška Slatina, Dom počitka Lipa Štore,

Dom počitka sv. Jožef Velje,OŠ Komenda,Alpetour Škofja Loka …

Optimizacija ogrevalnega sistema. Osnovna šola Dante Alighieri, Izola.

Kontejnerska kotlovnica na pelete. Osnovna šola Krmelj.

 

Priznanja: 

2006: certifikat ISO 9001 in ISO 14001

2008: certifikat EU ECOLABEL; nagrada CIPRA; nagrada strokovne javnosti švicarske vlade za dosežke energetske učinkovitosti; Terme Snovik - energetsko najbolj učinkovito podjetje v Sloveniji

2011: Zarja Kovis z energijo narave

2016: nagrada za TOP 10 najboljših zelenih rešitev

2018: priznanje Ivanu Hribarju za izjemen prispevek k razvoju slovenskega trajnostnega turizma

 

Vsi v Zarji Kovis imajo izrazit čut za okoljsko problematiko. »To dokazujemo, tako delujemo in taki smo«, pravi v imenu vseh v Zarji Kovis njihov direktor Ivan Hribar.

 

Predstavitvi podjetniškega uspešnega delovanja Zarje Kovis z energijo narave kot glas gospodarstva je sledila predstavitev realnih možnosti, priložnosti in potencialov, ki jih izpostavlja stroka. Predstavil jih je vodja Centra za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan«, mag. Stane Merše.

 

Institut »Jožef Stefan« je mednarodno priznana slovenska znanstveno-raziskovalna ustanova, ki izvaja vrhunske raziskave in razvija tehnologije, kot so nanotehnologije, novi materiali, biotehnologije, tehnologije vodenja in proizvodnje, komunikacijske tehnologije, računalniške tehnologije in tehnologije znanja, okoljske tehnologije in reaktorske tehnologije. Z Zarjo Kovis so skupaj delovali in razvijali njihove mednarodne projekte in jim bili pri njihovem pionirskem delu v veliko podporo. 

 

Mag. Merše je s konkretnimi primeri opisal pot razvoja do vzdržne in dostopne zelene energije. Poudaril je, da moramo najprej bistveno zmanjšati naše potrebe po energiji in črpanje drugih omejenih naravnih virov. In ker nam naš planet ne “daje” na razpolago dovolj obnovljivih in drugih nizkoogljičnih virov, da bi brez prevelike obremenitve okolja lahko vire zgolj in samo zamenjali, je priložnosti že v tem trenutku presenetljivo veliko, istočasno pa si povečamo tudi kakovost bivanja:  obrnimo se k novim tehnologijam, k nižji porabe energije, znižajmo si stroške racionalno porabo. Na primer gradimo pasivne stavbe in toplotne črpalke, imejmo led razsvetljavo, postanimo del krožnega gospodarstva (recikliranje), izberimo dobavo energije iz obnovljivih virov, zagotovimo si lastno proizvodnjo iz obnovljivih virov oziroma iz virov naše okolice. Lesna biomasa je največji slovenski naravni vir! Pa tudi geotermalna energija, na kar se  Zarja Kovis še posebej odlično spozna. Pri sončnih elektrarnah so se stroški v dvajsetih letih tako znižali, da je sončna energija postala danes konkurenčen in dostopen vir energije. Prav lokalni obnovljivi viri, ali pa potencial za izkoriščanje odvečne toplote iz industrije, so odlična priložnost za razvoj sistemov daljinskega ogrevanja na območjih z večjo gostoto rabe toplote. Poleg večjih mestnih sistemov se pri nas zelo uspešno razvijajo tudi manjši t.i. mikro sistemi, ki lahko učinkovito oskrbujejo le nekaj stavb,  pa tudi večja območja.  

 

Z zmanjšanjem porabe energije in boljšim upravljanjem z njo smo bistveno manj ranljivi tudi na dvige cen energije, s katerimi se soočamo danes ob naši pandemiji. Iz potrošnikov postanimo ozaveščeni uporabniki. V podpornem okolju nam to v Sloveniji resnično ni težko, kar kažejo tudi že pozitivni rezultati v praksi.

 

»Zelena Slovenija je realnost. Naša vzdržna in za vse dostopna zelena energija nas pelje tudi v bolj uravnotežen in trajnosten gospodarski in socialni razvoj ter varuje okolja. To si zagotovo želimo vsi. In vključeni moramo biti v to prav vsi - vsak posameznik, vsi državljani, lokalne skupnosti, podjetja, ustanove, država. V uresničitev te želje moramo vložiti tudi svojo »energijo« volje, v tem cilju delovati in sodelovati. To je to. To so pogoji trajnostne zelene družbe, zato bomo boljše in lepše živeli vsi in to bo našo lepo deželo ohranilo tudi našim otrokom«, pravi mag. Merše kot glas znanosti oziroma stroke.

 

Po predstavitvi podjetniškega delovanja z energijo narave kamniške Zarje Kovis – gospodarstvo ter po predstavitvi popolnoma realnih možnosti, da Slovenija zaživi svojo energetsko zeleno sedanjost in prihodnost – znanost in stroka, je sledila beseda župana Občine Kamnik Mateja Slaparja, kot častnega in zadnjega govornika ter ekonomista drugo konotacijo in dodano vrednost.

 

Svoj nagovor je poleg čestitke jubilantu Zarji Kovis namenil temu, kaj o tem sporoča politika, najprej podporno okolje, to je lokalna politika Občine Kamnik in potem njen zgled ostalim občinam. V svojem prispevku na tem srečanju, poimenovanem Kamnik – energija sodelovanja vidi in prepozna vlogo Občine Kamnik kot podpornega okolja v tem, da splošna, podjetniška in strokovna javnost v vseh dejavnostih in strukturah prepoznamo moč in vpliv svoje vloge ter moč in vpliv vseh nas skupaj

Svoj prispevek je župan Matej Slapar za izdano priložnostno brošuro zaključil z besedami: “Veselim se našega sodelovanja in povezovanja na lokalni ravni.”

 

V Zarji Kovis že leta delujejo z energijo narave in poznajo pot, po kateri je treba hoditi. Veja namreč, na kateri sedimo popolnoma vsi Zemljani, je že nalomljena. Uporaba virov, iz katerih smo pridobivali in še pridobivamo največ energije, povzroča klimatske spremembe na celi Zemlji in te posledično povzročajo našo obolevnost in umiranje.

 

V filmu »Nature is speaking«, ki smo ga videli na obletnici pred petimi leti, nam »mati narava« sporoča: »Jaz sem narava. Jaz bom preživela. Ali boš ti?« OGLED tukaj 

 

Tudi na letošnji obletnici Zarje in Zarje Kovis nam Zarja Kovis poklanja svojo energijo, čas in priliko tega srečanja, da kot so spoznali pred leti sami, tudi vsi skupaj prepoznamo nujnost in potrebo po spremembi naših navad, da sprejmemo energijo narave kot dobrobit za naše zdravje, življenje in da dejavno vpleteno delujemo kot odgovorni uporabniki in ne kot potrošniki. To bo dobro za nas osebno, za nas kot skupnost in za naše okolje. Tega se je resnično moč veseliti.

 

Srečanje sta sklenila s svojim glasbenim nastop akustični duet Maruša Traven in Maj Šavli.

Maruša Traven se je na glasbenem področju udejstvovala najprej kot šolana flavtistka, sedaj pa že nekaj let sodeluje v raznih pevskih podvigih. Dokončano ima višjo glasbeno šolo iz prečne flavte in solo petja. Vodi tudi otroški pevski zbor na osnovni šoli v Grosuplju, kjer deluje kot učiteljica.

Maj Šavli je svojo glasbeno pot začel kot klarinetist. Po končani nižji glasbeni šoli je kot klarinetist igral pri pihalnemu orkestru. Kljub začetkom kot pihalec danes v ustvarja kot brenkalec v različnih skupinah, saj sta njegova najljubša inštrumenta po izboru bas in kitara.

Za priložnost obletnice sta pripravila program naslednjih glasbenih izvajalcev: Fly me to the moon (F. Sinatra), Zemlja pleše (M. Sepe), Energy (N. Derenda) in Zelena dežela (Victory).

 

Pogostitev so pripravili v kuhinji restavracije Potočka Term Snovik.

 

Naj nam bo veselje ob praznovanju obletnice uspešnega kamniškega podjetja Zarja Kovis spodbuda za sodelovanje v skupnosti tudi kot dobrodošlica dobremu in lepemu v prihajajočem letu 2022.

 

Priložnostna brošura, ki je izšla ob obletnici podjetja, je na voljo TUKAJ

 

Pripravila: Bojana Planina, mag. posl. ved, povezovalka programa

za Zarja Kovis d. o. o., Kamnik

www.zarja-kovis.si, info@zarja-kovis.si, 01 83 08 600.

 

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih